MINITENIS (děti 3–7 let)

hra určená pro hráče 3–7 let. Hraje se přes tenisovou síť s měkkými míči, kdy se míč odráží zkrácenou raketou na druhou polovinu dvorce. Pro tuto věkovou kategorii jsou pravidla upravena.

Proč minitenis?

  • minitenis umožňuje dětem formou hry rozvíjet všechny herní dovednosti.
  • je při správném metodickém postupu a při postupném zdokonalování na malém dvorci pro mladé hráče nenáročný a zábavný.
  • používáme speciální (měkké) míče, pomocí nichž si hráči osvojí celou škálu tenisových úderů, trénují se různé herní situace, dbá se na přesnost umístění míče, neprosazuje se technika.
  • Hráči hrají soutěže o body prostřednictvím cvičných zápasů. Přítomnost trenéra při tréninku je důležitá v roli pozorovatele, nikoliv hrajícího trenéra.

Hra o body

  • zápas v minitenise se hraje do deseti bodů. Ve hře o body hrají mezi sebou chlapci s dívkami dohromady.
  • důležité je vychovávat děti k fair play a naučit je vést tenisový zápas k potěšení ze hry.

Pravidla  – www.minitenis.cz

Tenisové turnaje – www.cztenis.cz