Všestranná pohybová průprava

Je určena pro děti ve věku 6 – 10 let. Výuka je zaměřena na správné sportovní návyky, zejména správná technika běhu, správné držení těla, cvičení zaměřená na rozvoj koordinace, motoriky, obratnosti a rychlosti.

Trénink probíhá z větší části formou her a soutěží.

Cíle

  • V tenisové školičce se děti učí zvládnutí tenisové techniky herní a zábavnou formou, tedy nenásilnou, nejpřirozenější cestou, která zvyšuje motivaci a vlastní aktivitu dětí.
  • Využívá upravených pomůcek a vybavení, jako nízké sítě atd, které vedou ke snadnějšímu zvládnutí úkolů.
  • Tenis je sport, který má pozitivní vliv na rozvoj dítěte v oblastech: motorických schopností, mentální, emocionální, sociální, intelektuální, morální, zdravotní

Koordinační cvičení

Koordinační běhy – krátké běhy se specifickými pohyby dolních končetin s důrazem na lehkost pohybu. Koordinační běhy s využitím míčových předmětů – odhazování a chytání míčových předmětů v průběhu koordinačního běhu pro zvýšení kinesteticky-diferenciační úrovně. Koordinační běhy a práce s krátkým tyčovitým předmětem (tenisová raketa) zvýšení citu při uchopování a držení při současném koordinačně náročném pohybu dolních končetin.

Rovnovážná cvičení

  • Využití balančních pomůcek pro zvýšení jistoty pohybu v rovnovážných polohách v kombinaci se všeobecnou a specifickou pohybovou činností.Rozvoj svalové síly Svalový objem, maximální síla, silová vytrvalost, explozivní silové projevy to jsou pojmy, které se týkají silového tréninku.

Rozvoj rychlostních projevů

Cvičení pro podporu rychlostních projevů. Reakční rychlost – řešení podnětů v souvislosti s jednoduchými a výběrovými reakčně rychlostními projevy. Akční rychlost – správné postavení těla a pohyb končetin při rychlostně frekvenčním projevu (využití frekvenčního žebříku).

Kombinace pohybových projevů

Správné zaujmutí postoje (z různých poloh). Kombinace koordinačních pohybových projevů s rychlostními projevy pro překonání cíleně řazených překážek po předchozím pohybu.

Kompenzační cvičení

Cvičení pro udržení svalové funkčnosti. Složení cviků by mělo následovat po vstupní diagnostice, která zahrnuje zjištění oslabených a zkrácených svalových skupin.

Specifická cvičení Házení

  • odhody míčků, míčů a medicinbalů bočním obloukem pro posílení a správné zapojení svalových skupin (podpora tenisových úderů).

odhody míčků, míčů a medicinbalů bočním obloukem pro snížení postoje v tenisových úderech. odhody míčků, míčů a medicinbalů horním obloukem pro posílení a správné zapojení svalových skupin (podpora podání).

Expandéry

Využití expandérů při tréninku má svá určitá pravidla. Expandéry nemají konstantní odpor, a proto mohou být používány pouze promyšlené. V případě zraněného nebo ochablého svalu mohou způsobit jeho přetížení a tím opakované zranění. Pro zdravého tenistu jsou ale dobrým doplňkem silové přípravy.