Kondice

Všestranná pohybová průprava

Je určena pro děti ve věku 6 – 10 let. Výuka je zaměřena na správné sportovní návyky, zejména správná technika běhu, správné držení těla, cvičení zaměřená na rozvoj koordinace, motoriky, obratnosti a rychlosti.

Trénink probíhá z větší části formou her a soutěží.

Cíle •V tenisové školičce se děti učí zvládnutí tenisové techniky herní a zábavnou formou, tedy nenásilnou, nejpřirozenější cestou, která zvyšuje motivaci a vlastní aktivitu dětí. •Využívá upravených pomůcek a vybavení, jako nízké sítě atd, které vedou ke snadnějšímu zvládnutí úkolů. •Tenis je sport, který má pozitivní vliv na rozvoj dítěte v oblastech: motorických schopností, mentální, emocionální, sociální, intelektuální, morální, zdravotní

Koordinační cvičení

Koordinační běhy – krátké běhy se specifickými pohyby dolních končetin s důrazem na lehkost pohybu. Koordinační běhy s využitím míčových předmětů – odhazování a chytání míčových předmětů v průběhu koordinačního běhu pro zvýšení kinesteticky-diferenciační úrovně. Koordinační běhy a práce s krátkým tyčovitým předmětem (tenisová raketa) zvýšení citu při uchopování a držení při současném koordinačně náročném pohybu dolních končetin.

Rovnovážná cvičení

Rozvoj rychlostních projevů

Cvičení pro podporu rychlostních projevů. Reakční rychlost – řešení podnětů v souvislosti s jednoduchými a výběrovými reakčně rychlostními projevy. Akční rychlost – správné postavení těla a pohyb končetin při rychlostně frekvenčním projevu (využití frekvenčního žebříku).

Kombinace pohybových projevů

Správné zaujmutí postoje (z různých poloh). Kombinace koordinačních pohybových projevů s rychlostními projevy pro překonání cíleně řazených překážek po předchozím pohybu.

Kompenzační cvičení

Cvičení pro udržení svalové funkčnosti. Složení cviků by mělo následovat po vstupní diagnostice, která zahrnuje zjištění oslabených a zkrácených svalových skupin.

Specifická cvičení Házení

odhody míčků, míčů a medicinbalů bočním obloukem pro snížení postoje v tenisových úderech. odhody míčků, míčů a medicinbalů horním obloukem pro posílení a správné zapojení svalových skupin (podpora podání).

Expandéry

Využití expandérů při tréninku má svá určitá pravidla. Expandéry nemají konstantní odpor, a proto mohou být používány pouze promyšlené. V případě zraněného nebo ochablého svalu mohou způsobit jeho přetížení a tím opakované zranění. Pro zdravého tenistu jsou ale dobrým doplňkem silové přípravy.Tenisové kempy 2019

Pozor novinka – Neváhejte navštívit naše nové webové stránky, kde najdete další produkty
www.tkrapid.cz
Jested

Kontakt

sídlo tenisového klubu
Tenisový Klub TK Rapid Liberec
Letná 247, Liberec 1, 460 01
telefon
tel. +420 720 958 777

Prince